BEHANDLING

BEHANDLINGAR


Som ett komplement till personlig träning eller enskilt ditt behov avgör. Kanske har du en långvarig smärtproblematik, upplever stelhet eller kanske bara vill ge din kropp en stund av återhämtning.

Vår vision är alltid att se till helheten utifrån din problematik tillsammans gör vi en plan för hur vi ska jobba tillsammans. Kanske är behandling en del av denna plan men vår erfarenhet och kunskap säger att för att åstadkomma en förändring så måste man se till helheten då alla delar påverkar livet.  Vi använder oss av behandlingsmetoder såsom klassisk massage och bindvävsbehandling. 

Ofta är syftet att bli av med spänningar och minska smärta, men det är också vanligt att behandlingen är i syfte att optimera rörelsemönstret,  då behandlar jag som en del av träningen (rörelseintegrering)


Behandling enbart är sällan en långsiktig lösning på långvarig smärta, men kan vara en del på vägen. Vi förespråkar rörelse och träning anpassat utifrån dig och dina behov. 


PRISER:

30 min 380 kr (endast återbesök)

60 min 650 kr

90 min 780 kr


Paket

3 tillfällen á 60 min 1800 kr

5 tillfällen á 60 min  3100 kr


3 tillfällen á 90 min 2300 kr

5 tillfällen á 90 min 3510 kr

10 tillfällen á 90 min 7020 kr