PERSONLIG TRÄNING

PERSONLIG TRÄNING

Vi anpassar alltid vårt arbete utifrån den klient vi har framför oss och dennes MÅL , därför ser vårt tillvägagångssätt lite olika ut från klient till klient.

Vi utgår ifrån


  • Dina erfarenheter och den kontext du befinner dig just nu
  • Dina förväntningar, mål
  • Ev, skador, smärta


Detta ligger sedan till grund för hur din träning planeras tillsammans med dig.


PRISER

1 h 780  kr

3 h 1950 kr 

8 h 4990 kr

16 h 9980 kr

24 h 14 900 kr


Samtliga våra Personliga tränare innehar Int. Lic .ÖPPETTIDER

För medlemmar med aktiv tagg 

05:00-22:00

FOLLOW US

KONTAKT


Besöksadress:

Stureholmsvägen 1

45155 Uddevalla

Phone:+46 762446758


Faktureringsadress:                               Activeus Sweden AB

Helenedalsvägen 20F                       

45154 Uddevalla     Email: info@activeus.se

www.activeus.se

Säte: Uddevalla

Godkänd för F-skatt

BG: 857-0210

Orgnr:556887-6550

Copyright © Activeus Sweden 2018