PERSONLIG TRÄNING
IMG_E6827[1]_edited1
Digital composite of Highlighted foot of woman on treadmill
Young beautiful businesswoman meditates on the table in office

Det som händer i huvudet händer i kroppen och tvärtom. Vi ser till helheten  i vår coachning.

PERSONLIG TRÄNING

Kroppen den är en fantastisk maskin med fantastiska möjligheter. Under förutsättning att man tar hand om den. Din kropp är gjord för rörelse och får sitt bränsle av den mat du stoppar i dig. För oss är alla delar lika viktiga för att din kropp ska må bra TRÄNING/RÖRELSE, KOST, SÖMN, STRESS, TID FÖR ÅTERHÄMTNING är alla faktorer som påverkar dig. Delar som vi tar hänsyn till i vårt arbete tillsammans med dig.


Vi ser på kroppen som en helhet där alla delar hänger ihop. För att du ska utvecklas i din kropp vill vi ge dig en så bred bas som möjligt att stå på. Vi anpassar alltid vårt arbete utifrån varje klient, därför ser vårt tillvägagångssätt lite olika ut från klient till klient.


Vi utgår ifrån dig:

  • Där du befinner dig just nu.
  • Dina erfarenheter och den kontext du befinner dig just nu.
  • Dina förväntningar, mål. 
  • ev. skador, smärta. 
POSTURAL TRÄNING 

Alldeles för många människor går idag runt med smärta och värk i kroppen. Symtom som påverkar livskvalitén. 


Många av symtomen har en och samma grundorsak, så även ifall du har multipla problem (t.ex. knäsmärtor, ryggskott och nackspärr) är det mycket troligt att de härrör från en och samma funktionella grundorsak. Här kan postural terapi hjälpa dig på vägen. Vi hittar den strukturella grundorsaken och fokuserar på den, när den elimineras och ersätts av god muskulär balans genom postural träning försvinner symtombilden i de flesta fall helt och hållet. 


Varje individ har en fantastisk inneboende förmåga inte minst att relativt ansträngningslöst hålla oss upprätta mot gravitationen. Dagens stillasittande livsstil påverkar denna förmåga, kompensationsmönster uppstår och muskulära spänningar skapas. För många bidrar det till rörelseinskränkning och smärta.  För att återfå kroppens naturliga rörelsemönster jobbar vi med att integrera rörelse i kroppen genom träning. Allt för att skapa mer frihet i din kropp. Upplever du smärta stelhet i din kropp så rekommenderar vi dig att boka tid för rörelseintegrering först för att därefter tillsamamns med oss träna med inriktning på postural träning. Oavsett om du som många av våra klienter har besvär med smärta, vill prestera i din idrott elller utveckla din teknik med skivstång möter vi dig och dina behov. Kontakta oss så berättar vi mer. 

PRISER

1 h 780  kr

3 h 1950 kr 

5h 3510 kr 

8 h 4990 kr

16 h 9980 kr

24 h 14 900 kr


Samtliga våra Personliga tränare innehar Int. Lic .


För att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt. Fyll i din besvärshistorik i formuläret här nedan och skicka in senast 24 timmar före din första behandling. För att snabbt komma igång med behandlingen och träningen behöver vi få en så komplett bild som möjligt av din muskuloskelettala historik och nulägessituation. I historiken ingår allt som kan bidra till dina aktuella besvär, till exempel tidigare skador, idrotts- och arbetsbakgrund och vanor.

VÅR VISION

Människokroppen har en fantastisk potential vi hoppas så många som möjligt får uppleva den. Möjligheten att landa i sin egen kropp, känna lätthet och frihet i sin kropp. 


Många av våra klienter beskriver det som att dem hittar hem i sin egen kropp, att de känner sig fria.  Att se våra klienter uppleva den känslan, minskad smärta eller symtomfrihet det gör vår dag varje dag. 

Alla människor förtjänar att få landa i sin egen kropp, känna friheten, upplevelsen när kroppen samarbetar med dig. En fantastisk känsla som vi vill ge våra klienter. 


KONTAKT


Besöksadress:

Stureholmsvägen 1

45155 Uddevalla

Phone:+46 762446758


Faktureringsadress:                               Activeus Sweden AB

Helenedalsvägen 20F                       

45154 Uddevalla     Email: info@activeus.se

www.activeus.se

Säte: Uddevalla

Godkänd för F-skatt

BG: 857-0210

Orgnr:556887-6550

ÖPPETTIDER

För medlemmar med aktiv tagg 

05:00-22:00

Utan tagg gruppträning samt opengym under ordinarie gruppass. 

FOLLOW US