ORGANISATIONSHÄLSA

ORGANISATIONSHÄLSA 

Vi hjälper er att skapa en attraktiv och frisk arbetsplats . 

Vi tror på starka medarbetare och starka organisationer där hälsa prioriteras och värderas högt.

LÅT OSS HJÄLPA ER MED ERT HÄLSOARBETE

Vi tror att en frisk och framgångsrik organisation är en arbetsplats där alla känner hög meningsfullhet och engagemang för uppdraget. Där goda värderingar både styr och känns. Där förväntningar är tydliga och alla är ledare. Några leder också andra och är rustade med en vass och relevant verktygslåda för att coacha fram hållbara prestationer hos andra. 

Här finns och skapas rätt och tillräckliga resurser, verktyg och stöd för att alla ska kunna prestera hållbart idag och över tid. En plats att längta till där det är härligt att jobba, en plats man är stolt att vara en del av,  en plats där man mår bra. En plats med en hög grad av KASAM-  KÄNSLA AV SAMMANHANG en modell för att stärka det som är friskt. en modell som i er organisation har en självklar plats.


 

Vi hjälper er att: 

  • förenkla, förbättra, arbetssätt, processer och företagskultur.
  • öka fokus & effektivitet
  • skapa hållbarhet hos såväl individ som verksamhet 

    Vi finns för att stötta er i det ni själva inte mäktar med.


Vi vill att ni ska ha: 

  • nöjda kunder
  • engagerade och nöjda medarbetare
  • goda förutsättningar att arbeta effektivt 
  • en kultur där alla tar ansvar för sig själa och sin roll i verksamheten
  • kunskap och verktyg för att arbeta med hälsa på ett strategiskt sätt.

ORGANISATIONSHÄLSA

Är en del i ett större sammanhang där organisationskulrur, fysisk arbetsmiljö, organisationen, den sociala arbetsmiljön, den upplevda arbetsmiljön, de personliga resurserna och CSR tillsammans ger bilden av organisationshälsa. 


En organisation med god hälsa ger uttryck av att...

- Både organisationen och medarbetarna mår bra och fungerar över tid. 

- Det finns tillräckligt med resurser för att klara de uppdrag och krav som ställs för att nå målen. 


Hur står det till med er organisationshälsa? Vad behöver ni utveckla? 


Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er!


KONTAKTA OSS